Centrum pasivního domu

Bytové domy

Převážnou většinu bytových domů v dnešní době trápí nedostatečná nebo dokonce žádná tepelná izolace. Obyvatelé těchto domu jsou odkázaní platit i uniky tepla, ke kterým dochází stropem. Většinu obyvatel bytových domů však nedonutí k tepelné izolaci pouze finance, ale také zdraví, protože nedostatečná tepelná izolace sebou nese vznik plísní a vlhkosti což může vyústit v alergie. Byty pod střechou v těchto domech trpí v letním období na přehřívání místností a v zimě je není možné pořádně vytopit. Všechny problémy, které sebou nezateplený bytový dům nese, zvedají náklady na provoz a nejen pouze s pohledu vytápění. Zateplení bytového domu foukanou minerální izolací všechny tyto nedostatky bytového domu odstraní jednou provždy. Foukaná minerální izolace přináší uživatelům kromě vysoké úspory mnoho skvělých vlastností, takže si jí každý oblíbí pro něco jiného.

Hlavní přednosti zateplení
  • Dokonale tepelně chrání a zabraňuje únikům tepla
  • Materiál je nehořlavý a šetří Vaší peněženku
  • Vysoká úspora i míra návratnosti - 5 let
  • Jenoduchá instalce, bez zbytečného nepořádku či omezení chodu např. domácnosti
Kontaktujte nás

Bytový dům Praha, Platónova ulice

Bytový dům Praha, Platónova ulice

Klasický panelový bytový dům s plochou střechou. Dům se chystá na kompletní rekonstrukci. První krokem byla oprava střechy – zateplení dutiny dvouplášťové střechy, osazení ventilačních turbín pro odvětrání dutiny střešního prostoru, zateplení výtahových šachet včetně nové hydroizolace na střechách výtahových šachet, výměna oken výtahových..

Bytový dům v Mohelnici na Spartakiádní ulici

Bytový dům v Mohelnici na Spartakiádní ulici

Typický cihlový bytový dům s nevyužívanou půdou. Vlastníci bytů se rozhodli snížit náklady na topení a rozhodli se zcela správně začít izolací stropu, protože stropy uniká nejvíce tepla a cena za zateplení je mnohonásobně nižší než u zateplení fasády nebo výměny oken. Půda tohoto domu nebyla plně využívaná. Na horu vede pouze výlez po žebříku,..

Bytový dům Písek

Bytový dům Písek

Bytový dům v Písku je typickým zástupcem těch bytových domu, kterým na půdu vede schodiště, a proto je půdní prostor plně využíván obyvateli domu, například k sušení prádla, uskladnění sezónních věcí atd. Tyto domy nemají žádnou dutinu, kam by se dala izolace aplikovat a zároveň zůstala půda plně pochozí k výše uvedenému využívání. Pro tyto..

Bytový dům Tomáše ze Štítného, Chomutov

Bytový dům Tomáše ze Štítného, Chomutov

Bytový dům vlastněný Společenstvím vlastníků jednotek (celkem 8 bytů) je vystavěn v roce 1961. Jeho tepelně izolační vlastnosti, zejména zateplení stropu, nebyly příliš dobré, což ukázalo i termosnímkování, které jsme prováděli před samotnou realizací. Službu termosnímkování má každý z našich zákazníků zdarma. Proč se rozepisujeme o domě, který..

Bytový dům v Adamově na Tererově ulici

Bytový dům v Adamově na Tererově ulici

Jedná se o dům vystavěný v 60.letech minulého století. Tehdy se na tepelně izolační vlastnosti staveb moc nehledělo, protože nebyly k dispozici potřebné izolační materiály a energetické zdroje byly podstatně levnější než dnes. Dnes je situace úplně jiná. Jsou k dispozici velmi účinné tepelné izolace, ceny energií rostou jako Otesánek a každou chvíli se..

Bytový dům v Novém Městě na Moravě na Žďárské ulici

Bytový dům v Novém Městě na Moravě na Žďárské ulici

bytový dům se nachází v těsné blízkosti nemocnice. Stropní konstrukci tvoří trámový strop s prázdnou dutinou. Na prkenném záklopu je slabá vrstva škvárového zasypu zalitá betonovou mazaninou. Není tedy divu, že značná část tepla uniká pryč. Proto se vlastníci bytů rozhodli svojí situaci řešit a vypsali výběrové řízení na dodávku a montáž tepelné..

Bytový dům v Opatovicích nad Labem

Bytový dům v Opatovicích nad Labem

bytový dům prodělal v nedávné minulosti rekonstrukci a jejíž součástí byla i půdní nástavba. Střešní konstrukci tvoří vazníkový krov.  Podhled z SDK (sádrokarton) je ukotven ke spodní části vazníkové pásnice.  Na podhledu byla aplikována tepelná izolace v podobě papíru. V průběhu let ovšem aplikovaná vrstva papírové izolace slehla na cca poloviční..

SEO optimalizace