Centrum pasivního domu

Bytový dům Písek

Bytový dům Písek

Bytový dům v Písku je typickým zástupcem těch bytových domu, kterým na půdu vede schodiště, a proto je půdní prostor plně využíván obyvateli domu, například k sušení prádla, uskladnění sezónních věcí atd. Tyto domy nemají žádnou dutinu, kam by se dala izolace aplikovat a zároveň zůstala půda plně pochozí k výše uvedenému využívání. Pro tyto účely je vymyšlen a vyráběn jednoduchý a lehký distanční podlahový systém DPS, který umožňuje vytvořit novou pochozí vrstvu – podlahu – a zároveň dutinu, kterou vyplníme foukanou minerální izolací standardně o výšce 25cm s využitím materiálu minerální čedičové izolace ISOVER Granulate. To případ i bytového domu v Písku.

Vyjádření společnosti Machstav, s.r.o.: Stejným způsobem jsme v roce 2011 zateplili přes 4.000m2 půdních podlah v různých bytových i rodinných domech.

Izolace stropu bytového domu v Písku

Tento typ bytového domu byl jedním z těch, u kterých na půdu vedlo schodiště. Půdní prostory byly plně využívány obyvateli domu. Majitelé domu na půdě sušili prádlo nebo jí využívali také na uskladnění sezonních věcí. Bytový dům v Písku má strop bez dutiny, takže bez pomoci distančního podlahového systému není možné realizovat zateplení stropu foukanou minerální izolací. Majitelé domu si přejí po zateplení půdních prostor využívat půdu stejným způsobem jako doposud. Řešení tepelné izolace stropu jsme navrhli tak, aby vyhovovalo všem, proto jsme po nezávazném posouzení domu začali izolaci stropu nejprve montáží distančního podlahového roštu, pomocí kterého jsme vytvořili náhradní dutinu pro aplikaci foukané minerální izolace. Materiál, který jsme na izolaci stropu použili, byla minerální čedičová izolace ISOVER Granulate, kterou jsme aplikovali do dutých prostor ve výši 25 cm. Závěr naší práce poté spočíval v aplikaci OSB desek kterými jsme také celou izolaci stropu zpevnili a tím vytvořili pochozí vrstvu, takže po zateplení bylo možné půdu využívat přesně tak, jako tomu bylo dříve.

Izolace stropu je prvním krokem k úspoře energií

Také Vás napadá, proč začít zrovna izolací stropu? Vždyť přece výměna stávajících oken je také důležitá. Ano, to je sice pravda výměna oken důležitá je, úsporu také jistě přinese, ale již v dětství jsme začali poznávat základní zákony fyziky. Stropem uniká nejvíce tepla, protože teplo stoupá nahoru, takže pokud izolaci stropu necháte až na závěr kompletní izolace domu, neušetříte tolik, jako po izolaci stropu. Zateplení stropu přináší uživatelům domu roční úsporu nákladů na vytápění ve výši třiceti až čtyřiceti procent. Nejenže je izolace stropu nejúčinnějším typem tepelné izolace, ale také zateplení stropu vyžaduje mnohonásobně nižší investici nežli výměna oken či tepelná izolace fasády. Dalším důvodem, proč začít izolací stropu je také fakt, který je celkem zásadní, protože pokud izolaci stropu necháte až na závěr, tak Vám v domě vznikne takzvaný komínový efekt, takže tepelná izolace domu nedosáhne tak kvalitních výsledků jako po zateplení stropu, protože stropem bude dále unikat velká část tepla. Rozhodli jste se pro izolaci stropu u Vašeho domu? Pak je dobré nejprve kontaktovat odborníky naší společnosti jedině tak předejdete možným komplikacím, které by mohly nastat bez odborně navrženého postupu práce. Firma Machstav poskytuje svým zákazníkům zdarma a nezávazně službu posouzení objektu. Účelem této služby je navrhnout individuální řešení na míru každému objektu a tím docílit maximálně účinné izolace. Po sjednání schůzky Vás v místě objektu navštíví náš technik, který objekt posoudí a poté navrhne optimální řešení tepelné izolace, zároveň Vám také vytvoří předběžnou kalkulaci nákladů. Technik také samozřejmě navrhne postup práce.

Ohromující výhody foukané minerální izolace

Během našich tepelně izolačních prací můžete pokračovat v běžných denních činnostech naprosto bez omezení. Aplikace izolace je snadná a také rychlá. Nespornou výhodu vidím také v možnosti využití vlastností foukané izolace po celý rok, v letním období oceníte udržení příjemného klima v místnostech, v zimě foukaná izolace nepropustí ven ani minimální množství tepla. Po skončení naší práce nezůstane ve Vašem domě nepořádek, tuto výhodu ocení především ženy. Materiál foukané minerální izolace zamezí vzniku plísní, protože se jedná o materiál nepromokavý, nehořlavý a také objemově stálý, takže foukaná izolace funguje skvěle po mnoho let. Foukaná minerální izolace je nejúčinnější způsob zateplení objektu. Tento druh tepelné izolace je také velmi příznivý cenou, protože platíte pouze za spotřebovaný materiál!

Půda před montáží stropního systému DPS
Stropní systém DPS při montáži
Stropní systém DPS po aplikaci foukané minerální vlny
 Stropní systém DPS po zaklopení deskami a před konečným úhklidem
SEO optimalizace