Centrum pasivního domu

Bytový dům Tomáše ze Štítného, Chomutov

Bytový dům Tomáše ze Štítného, Chomutov

Bytový dům vlastněný Společenstvím vlastníků jednotek (celkem 8 bytů) je vystavěn v roce 1961. Jeho tepelně izolační vlastnosti, zejména zateplení stropu, nebyly příliš dobré, což ukázalo i termosnímkování, které jsme prováděli před samotnou realizací. Službu termosnímkování má každý z našich zákazníků zdarma. Proč se rozepisujeme o domě, který není ani největší ani z žádné slavné lokality a dle fotky by se mohl zdát jako úplně obyčejný, kterých jsou po celé České republice stovky možná tisíce. A přece byla tato zakázka něčím zajímavá. Přístupem k výběrovému řízení. Podklady pro rozhodování na schůzi SVJ si vzal na starosti jeden ze spoluvlastníků. Oslovil celkem 11 společností se zadáním na zateplení stropní konstrukce bytového domu o celkové ploše 250m2, tak aby byly odstraněny tepelné ztráty a zároveň byla zachovaná pochůznost půdy – nové podlahy. Svou pečlivostí a precizností dával tušit, že nebude jednoduché tuto zakázku získat. Naše nabídka zněla naprosto jednoznačně – DPS distanční podlahový systém s odvětrávanou mezerou a s 25cm izolačního materiálu s garantovanou objemovou hmotností, termosnímkování před realizací a po realizaci (jako důkaz odstranění tepelných ztrát), velmi zajímavé platební podmínky žádná záloha předem a jako bonus jsme nabídli ještě další slevu, pokud stihneme vše zrealizovat do konce února 2012!

Vyjádření společnosti Machstav, s.r.o.: Naše společnost nakonec výběrové řízení vyhrála, protože jsme nabídli komplexně nejlepší řešení – lehký podlahový systém, souvislou vrstvu izolačního materiálu za rozumnou cenu (naše nabídka nebyla ani nejdražší, ale ani nejlevnější) a rychlou montáž - 3 dny včetně vynošení materiálu, montáže DPS, aplikace izolace a zhotovení záklopu z 18mm OSB desek v celé ploše 250m2. Náš tým pracovníků je velmi zkušený. Takovýchto podlah jsme už postavily stovky a stovky m2. Každý z našeho týmu ví, co má dělat a proto nedochází nikde k žádným zbytečným prostojům a práce jde pěkně od ruky a je velmi efektivní.

Izolace bytového domu v Chomutově za pomoci termosnímkování

V tomto bytovém domě se nachází celkem osm bytových jednotek, kde každý byt má svého majitele, protože se jedná o Společenství vlastníků bytových jednotek. Bytový dům se nachází ve městě Chomutov a byl postaven v roce 1961. Tepelně izolační vlastnosti tohoto domu nebyly dobré, zejména zateplení stropu velmi postrádalo tepelnou izolaci, což nám potvrdilo i termosnímkování, které jsme provedli před samotnou tepelnou izolací stropu. Termosnímkování objektu poskytujeme svým zákazníkům jako bezplatnou službu, při termosnímkování přesně zjistíme, kde v objektu dochází k nejvyšším ztrátám tepla.

Skvělá nabídka, která se neodmítá

Také Vás napadlo, proč se rozepisujeme zrovna o domě, který není největší, vypadá jako tuctový, kterých je po celé České Republice mnoho? Protože zateplení tohoto domu bylo zajímavé výběrovým řízením. Podklady pro rozhodování si vzal na schůzi SJV na starosti jeden ze spoluvlastníků, který oslovil celkem jedenáct společností se žádostí na zateplení stropní konstrukce bytového domu o celkové velikosti 250m2. Požadavky majitelů bytových jednotek na tepelnou izolaci stropu byly odstranit tepelné ztráty a zachovat pochozí vrstvu půdy pro další využití. Spoluvlastník, který měl tepelnou izolaci stropu bytového domu na starosti, očekával od firmy, která bude tepelnou izolaci realizovat preciznost a pečlivost. Bylo jasné, že nebude jednoduché tuto zakázku získat, nicméně naše nabídka byla výjimečná. Tepelnou izolaci stropu jsme řešili za pomoci distančního podlahového roštu s odvětrávanou mezerou, kterou jsme následně vyplnili 25cm izolačního materiálu s garantovanou objemovou hmotností dodaného materiálu, kromě tohoto, jsme předem nepožadovali žádnou zálohu a také jsme nabídli další slevu, pokud stihneme izolaci stropu realizovat do konce února 2012.

Společnost Machstav nabídla komplexní řešení tepelné izolace

Realizaci tepelné izolace stropu jsme provedli velmi rychle. Vynošení materiálu, montáž distančního podlahového systému, aplikace izolace a poté zhotovení záklopu z OSB desek o tloušťce 18mm zvládli zkušení pracovníci naši společnosti aplikovat na plochu o velikosti 250 m2 za tři dny. Naši pracovníci mají s oborem tepelné izolace bohaté zkušenosti, protože izolací stropů jsme provedli již velké množství, všichni z našeho týmu přesně vědí, co mají dělat a tak během našich prací nedochází k žádným zbytečným prostojům a práce nám jde rychle od ruky. Výsledkem naší práce je efektivní tepelná izolace na mnoho let.

Realizace tepelné izolace bytového domu v Chomutově

Před samotnou realizací tepelné izolace stropu jsme dům navštívili, vytvořili předběžnou kalkulaci nákladů, následně proběhlo posouzení objektu, kde jsme navrhli nejúčinnější řešení tepelné izolace přímo pro daný dům. Izolace stropu poté probíhala velmi rychle. První krok spočíval v montáži distančního podlahového systému, který nejenže vytvořil náhradní dutinu pro aplikaci foukané izolace, ale také jsme za pomoci distančního podlahového roštu vytvořili pochozí vrstvu po stropu, takže je možné půdu využívat k dalším činnostem jako například pro věšení prádla. Distanční podlahový rošt je variabilním řešením pro všechny typy konstrukcí. Systém je složen z dřevených profilů do kterých se vkládají dřevěné latě o různých velikostech. Izolace stropu probíhala přímo z auta, kde za pomoci stroje dochází k rozmělnění materiálu, který je následně pomocí hadice foukán přímo do izolovaných prostor. Po aplikaci izolace jsme na zarovnaný materiál položili OSB desky a tím jsme nejen celou konstrukci zpevnili, ale také jsme vytvořili pochozí vrstvu půdního prostoru. Materiál, který jsme v tomto případě použili je velmi jemný, po zafoukání vytváří souvislou vrstvu a tak došlo k eliminaci tepelných mostů, takže obyvatelé domu nemusí následně řešit žádné tepelné ztráty.

Půda při výstavbě
Půda po dokončení stropního systému DPS s 25cm foukané minerální izolace
Půda před realizací
SEO optimalizace