Centrum pasivního domu

Bytový dům v Adamově na Tererově ulici

Bytový dům v Adamově na Tererově ulici

Jedná se o dům vystavěný v 60.letech minulého století. Tehdy se na tepelně izolační vlastnosti staveb moc nehledělo, protože nebyly k dispozici potřebné izolační materiály a energetické zdroje byly podstatně levnější než dnes. Dnes je situace úplně jiná. Jsou k dispozici velmi účinné tepelné izolace, ceny energií rostou jako Otesánek a každou chvíli se chystají sežrat ty, kterým mají pomáhat udržet v zimních měsících příjemné klima za rozumnou cenu. Poměrně častý omyl, se kterým se setkáváme je tvrzení majitelů bytů v těchto domech, že přeci zděný dům s 50 cm zdmi izoluje dobře.

Toto je omyl jako Brno! Většina těchto domu má sice zděné stěny chcete-li zdi, ale z plných cihel, a to není vůbec žádná tepelně izolační sláva! A ještě hůře než stěny těchto domů jsou na tom stropy! Těmi uniká minimálně 25-30% veškerého tepla bez užitku pryč! Stropní konstrukce domu je tvořena většinou nějakým betonovým prvkem zasypaným slabou vrstvou škváry, která je zakrytá cementovým potěrem.

Řešením je opět zateplit stropní konstrukci kvalitním izolačním materiálem v souvislé vrstvě bez tepelných mostů, což ideálně splňuje technologie foukané minerální izolace. Pro pohyb v půdním prostoru se instalují revizní lávky z DPS – Distanční podlahový systém. Jako izolant se používá Supafilloft od Knaufu s jasně deklarovanou objemovou hmotností a výškou izolační vrstvy. Jedině tak lze dosáhnout ideálních parametrů nově aplikované vrstvy tepelné izolace.

Půda při výstavbě
Foukané minerální izolace
Půda
SEO optimalizace