Centrum pasivního domu

Bytový dům v Opatovicích nad Labem

Bytový dům v Opatovicích nad Labem

bytový dům prodělal v nedávné minulosti rekonstrukci a jejíž součástí byla i půdní nástavba. Střešní konstrukci tvoří vazníkový krov.  Podhled z SDK (sádrokarton) je ukotven ke spodní části vazníkové pásnice.  Na podhledu byla aplikována tepelná izolace v podobě papíru. V průběhu let ovšem aplikovaná vrstva papírové izolace slehla na cca poloviční vrstvu, čímž přestala plnit svojí tepelně izolační funkci. U papírových izolací se tento problém vykytuje bohužel celkem často. Důvodem je především neodborná aplikace a nedodržení výrobcem stanovených objemových hmotností nafoukaných izolací a v některých případech i nevhodnost papírové izolace do dané konstrukce. V žádném případě se nejedná o problém foukané technologie, protože při dodržení všech zásad a volbě správného izolačního materiálu je technologie foukané izolace nejvhodnějším druhem izolování stropních konstrukcí. 

V domě v Opatovicích nad Labem zejména v horních bytech pod špatně zatepleným podhledem se vyskytovaly typické příznaky související se špatným stavem tepelných izolací stropní konstrukce – plísně, vysoké náklady na topení, nemožnost vytopit byt na požadovanou teplotu, na střeše se v zimním období tvoří rampouchy a námraza v dešťových svodech.

Jediným schůdným řešením bylo opravit stávající tepelnou izolaci přefoukáním poškozené vrstvy a tentokrát už materiálem, který po čase neslehne. Dále bylo třeba mít na paměti i fakt, že stávající slehlá papírová izolace už podhled zatěžuje a bylo tedy nutné zvolit izolační materiál, který sice bude mít vynikající izolační vlastnosti a zároveň nezatíží podhled více, než bude nutné. Volba padla na materiál ze skelného bílého panenského vlákna určeného pro technologii foukáním. Na podhled jsme aplikovali novou vrstvu, která odstranila všechny víše citované potíže. Uživatelé bytu v horním patře dokonce po zateplení stropu již nechtěli ani měnit okna, o kterých se před zateplením podhledu domnívali, že způsobují všechny jejich trable. Náklady na výměnu oken by byly podstatně vyšší než na opravu tepelné izolace a navíc by výměna oken ničemu nepomohla.

Touto realizaci všichni zúčastnění spolupracovníci společnosti Machstav prokázali své kompetence a svou odbornou zdatnost a vlastníku bytového domu dokázali profesionálně poradit a zrealizovat opravu tepelné izolace za velmi příznivé ceny.

Půda při výstavbě
Foukané minerální izolace
Půda
SEO optimalizace