Centrum pasivního domu

Domov pro seniory zámek Černá Hora

Domov pro seniory zámek Černá Hora

Památkově chráněný historický objekt, dominanta městečka Černá Hora kousek od Brna. V objektu je provozován domov pro seniory. Na objekt jsou kladeny různé nároky, které se velmi špatně kloubí do hromady. Na jedné straně nutnost místnosti vytápět na přijatelnou teplotu na druhé straně omezený finanční rozpočet. O nutnosti zateplení stropů si na zámku byli všichni vědomi. Představa vedení Domova pro seniory o způsobu zateplení bohužel z důvodu ochrany historického objektu a zachování původní podlahy a ostatních prvků střešní konstrukce nebyla přijata na Národním památkovém ústavu. Proto došlo k dalšímu jednání a hledání optimálního řešení pro všechny strany. To bylo nakonec nalezeno a stropy se zaizolovaly technologií foukané minerální izolace. Součástí dodávky izolace byly i přípravné práce spočívající v otevření trámového stropu s půdovkami (pálené dlaždice) a jejich zpětné uzavření do původního stavu a to v rozsahu 180bm. Aplikovalo se 25cm minerální čedičové izolace ISOVER Granulate.

Postřehy vedení Domova pro seniory ředitelka Veselá: protože se náš ústav stará o velmi staré a mnohdy i nemocné pacienty, bylo naším požadavkem na zhotovitele, aby při realizaci nebyli naši pacienti rušeni a aby půda byla uvedena do původního stavu. Samotné zateplení proběhlo velmi rychle bez sebemenšího zásahu do chodu Domova. Po zateplení proběhla kontrola zpětného uzavření otvorů, kterými se foukala izolace do stropů, měli jsme příjemný problém objevit místa, kde byl strop rozebraný. Této kontroly se zúčastnili zástupci Národního památkového ústavu a i oni byli s provedenými pracemi velmi spokojeni. Odborníky ze společnosti Machstav mohu jenom doporučit.

Domov pro seniory zámek Černá Hora

Zámek Černá Hora je památkově chráněný historický objekt, který je dominantou městečka Černá Hora, které se nachází poblíž Brna. V objektu zámečku je provozován domov pro seniory již po několik let. Na objekt zámečku jsou kladeny vysoké nároky, které leckdy nebývá jednoduché splnit. Zámeček má bohužel velmi omezený rozpočet, ale zároveň protože místnosti obývají lidé, je nutné, aby byl vytápěn na přijatelnou teplotu, což lze docílit bez kvalitní tepelné izolace jen velmi těžko. Majitelé i obyvatelé domu si plně uvědomují fakt, úspory energií po zateplení stropu nicméně objekt je chráněn Národním památkovým ústavem, takže nalézt řešení, které by nenarušilo vzhled objektů a zároveň plnilo funkci maximální tepelné izolace, nebylo zrovna lehké. Teplená izolace historického objektu je složitější proces nežli zateplení běžného rodinného domu, protože je nutné zachovat původní podlahy a také ostatní prvky střešní konstrukce. Představa, jakou měli o zateplení zámečku majitelé domova, nebyla na Národním památkovém úřadě přijata, což vedlo k dalšímu hledání optimálního řešení. Optimální řešení tepelné izolace zámečku jsme však nalezli! Tepelná izolace stropů proběhla pomocí foukané minerální izolace Machstav Granulate IS. Součástí práce našich pracovníků byly také přípravné práce, které spočívali zejména v otevření trámového stropu s půdovkami (pálené dlaždice) a samozřejmě také jejich zpětné uzavření do původního stavu a to v rozsahu 180bm. Na celou realizaci zateplení stropu se aplikovalo 25 cm minerální čedičové izolace ISOVER Granulate. Výhodou izolace je, že k aplikaci stačí velmi malý montážní prostor a také že aplikace izolace nevyžaduje omezení chodu domova pro seniory, což byl další požadavek majitelů zámečku. Aplikace izolace probíhala rychle a bez omezení obyvatel zámečku, tuto výhodu ocenili nejen majitelé, ale jistě také pacienti, protože jinak by realizace tepelné izolace byla o mnoho složitější. Dokonalá účinnost izolace a jednoduchá aplikace tyto fakta staví foukanou izolaci Machstav Granulate IS do jiného světla oproti konkurenčním materiálům. Cena foukané izolace je srovnatelná s ostatními konkurenčními materiály, které jsou vhodné k izolaci stropu. Cena, je tak to jediné v čem lze srovnávat konkurenční materiály vhodné k izolaci stropu a materiál foukané izolace Machstav Granulate IS, protože vlastnosti izolace jsou naprosto rozdílné!

Izolace stropu je správným řešením pro všechny objekty

Foukaná izolace stropů Machstav Granulate IS je levným a hlavně účinným řešením jak lze zabránit tepelným ztrátám ve výši třiceti procent. Využití foukané izolace je vhodné pro většinu objektů dokonce i pro ty, které jsou chráněny historickým ústavem. Firma Machstav nalezne správně řešení tepelné izolace pro každý objekt!

Jak vidí tepelnou izolaci zámečku obyvatelé

Naši klienti jsou staří a nemocní lidé, proto naším hlavním požadavkem při zateplení zámečku bylo, aby nebyl narušen chod domova a pohodlí našich pacientů a samozřejmě aby půda byla uvedena do původního stavu, což firma Machstav splnila naprosto dokonale. Foukané izolace Machstav Granulate IS má velké množství skvělých vlastností nejvíce oceňuji především velmi rychlou aplikaci bez zásahu do chodu domova, přesně to, co jsme žádali firma Machstav splnila. Po zateplení proběhla kontrola i se zástupci Národního památkového ústavu měli jsme však velmi příznivý problém, protože jsme jen těžko hledali místa, kde byl strop rozebraný. Nejen my, ale také zástupci Národního památkového ústavu byli velmi příjemně překvapeni. Pracovníci firmy Machstav jsou profesionálové na svém místě!

Příprava realizace
Vytvořený montážní otvor
Půda po realizaci zateplení
Uzavřený montážní otvor po realizaci
SEO optimalizace