Centrum pasivního domu

Dřevostavba domu Chlístov, okres Havlíčkův Brod

Dřevostavba domu Chlístov, okres Havlíčkův Brod

Investor stavby se rozhodl pro zateplení svého nového domu využít technologii foukané minerální vlny pro všechny konstrukce domu. Nejednalo se tedy jenom o zateplení stropu. První se řešila podlaha, kterou tvořil dřevěný rošt, ze spodní i horní části zaklopený OSB deskou. Izolaci jsme aplikovali dále do obvodových stěn. Kdy kostru stěn tvořily trámky, svázané do konstrukce horním věncem. Byly tak vytvořeny jakési kapsy, do kterých jsme aplikovali foukanou izolaci. A protože byl shora věnec uzavřený, museli jsme aplikovat izolaci z předem připravených montážních otvorů z boku z vnitřní strany. Jednalo se o vynechání asi 30 cm pruhu v horní části stěn. Po dofoukání až k montážnímu otvoru jsme pak na plochu otevřené konstrukce nasponkovali perlinku a za ní dofoukali izolaci. Celý montážní otvor se pak uzavřel OSB deskou a stěny tak byly zaizolované. Další byly na řadě příčky, které se realizovali stejným způsobem jako obvodové stěny, ale použitý materiál byl jiný. Jednalo se o Supafil Loft. Poté přišla na řadu znovu podlaha. Tentokrát z vnitřního prostoru. Na stávající podlahu se zhotovil další rošt asi 10 cm a zaklopil se OSB deskou. Do dutiny jsme aplikovali opět Knauf Supafil Loft. A tak to pokračovalo dále až se dostal na pořad strop. Tady jsme foukali Machstav Granulát IS v tloušťce 50 cm, což je parametr pasivního standardu. Každá konstrukce vyžadovala jiný druh materiálu. Použity byly dva. Machstav Granulate IS vyrobený z čedičového vlákna a dutinová izolace Supafil loft od Knaufu.

Vyjádření společnosti Machstav, s.r.o.: Celá akce probíhala v několika etapách od října 2011 až do února 2012. Důvodem byla technologická připravenost jednotlivých částí stavby. Celkový objem dodané izolace atakoval hranici 300m3. Zákazník si v tomto případě dal velmi záležet na tom, aby byla izolace domu řešena dokonale.

Kompletní izolace dřevostavby v Havlíčkově Brodu Majitele domu neustále trápily uniky tepla, proto se rozhodl nejen pro zateplení stropu, ale také pro zateplení fasády a izolaci podlahy. Skvělým materiálem pro kompletní izolaci byla foukaná minerální vlna, která je vhodná pro všechny části domu. První fáze kompletní izolace spočívala v zateplení podlahy. Podlahu tvořil dřevěný rošt, který byl ze spodní, ale také horní části zaklopený OSB deskou. Foukanou minerální izolaci jsme také dále aplikovali do obvodových stěn. Kostra stěn byla tvořena trámky, které byly svázané do konstrukce horním lemem, tím vznikly kapsy, do kterých bylo možné aplikovat materiál foukané minerální izolace. Z horní části byl věnec uzavřený, proto jsme museli aplikovat foukanou minerální izolaci s předem připravených montážních otvorů z boku z vnitřní strany. Museli jsme však vynechat asi 30 cm pruh v horní části stěn. Po dofoukání až k montážnímu otvoru jsme na plochu otevřené konstrukce nasponkovali perlinku a za ní dofoukali izolaci. Celý montážní otvor jsme dofoukali a uzavřeli OSB deskou a stěny tak byly zaizolované. Další na řadu přišli příčky, které jsme realizovali stejným způsobem jako obvodové zdi, ale za použití jiného materiálu. Příčky jsme zateplili materiálem Supafil loft. Po zateplení příček, jsme se vrátili opět k podlaze, tentokrát jsme izolovali vnitřní stranu podlahy. Na stávající podlahu jsme zhotovili další rošt o velikosti asi 10 cm, který jsme na závěr zaklopili OSB deskou. Do dutých prostor jsme aplikovali materiál Knauf Supafil loft. Jako závěrečnou fázi jsme zvolili izolaci stropu. Do stropu jsme aplikovali materiál Machstav Granulate IS v tloušťce 50 cm, což je parametr pasivního standardu.

Rozdílné konstrukce vyžadují rozdílné postupy a materiály

Každá konstrukce je jiná, proto také každá vyžadovala rozdílný druh izolačního materiálu. Na tepelnou izolaci dřevostavby jsme využili materiály dva. Prvním typem byl materiál Machstav Granulate IS vyrobený z čedičového vlákna. Druhým materiálem, který jsme k izolaci dřevostavby zvolili, byla dutinová izolace Supafil loft od společnosti Knauf. Celou akci tepelné izolace dřevostavby jsme provedli v několika etapách, důvodem několika etap byla technologická připravenost jednotlivých částí objektu. Celkový objem dodané izolace převýšil hranici 300m2. Zákazník si dál v tomto případě velmi záležet na tom, aby byla izolace domu řešena dokonale.

Machstav nabízí svým zákazníkům ucelené služby

Společnost Machstav ke své práci používá pouze materiály, která plní všechna potřebná oprávnění. Jsme jedinou firmou na Českém trhu v současné době, která svým zákazníkům garantuje dodanou objemovou hmotnost dodané izolace.

Společnost Machstav poskytuje svým zákazníkům zdarma službu posouzení objektu. O co jde? Po domluvě k Vašemu domu přijede náš technik, který posoudí stav objektu a navrhne individuální řešení tepelné izolace pro každý dům. Součástí posouzení objektu je také vytvoření předběžné kalkulace, dále technici navrhnou postup prací, takže budete přesně vědět nejen to, kdy s realizací započneme, ale také kdy skončíme.

Historie společnosti Machstav započala roku 1996. Rok 2010 byl pro společnost přelomový, protože se transformovala na společnost s ručením omezeným. Po celou dobu působení v oboru se zabýváme realizací v oblasti úspor energií, tepelnou izolací objektů, stavbou hal s izolačních sendvičových panelů. Svým zákazníkům také nabízíme využití služeb v aktuálních dotačních programech. Společnost Machstav Machr přes tepelnou izolaci objektů Vám pomáhá šetřit Vaše finance, přesně tam, kde je to nutné!

Machstav Granulate IS je prvotřídní materiál, který vznikl ve spolupráci s firmou Saint Gobain Isover po mnoha výzkumech a analýzách a také za přispění kvalitních a prověřených zkušeností společnosti Machstav s.r.o. Machstav Granulate IS je materiál nehořlavý, voděodolný, takže zabraňuje vzniku plísní. Velkou výhodou tohoto materiálu je objemová stálost po celou dobu užívání, takže po celou dobu plní funkci maximálně účinné tepelné izolace. Firma Machstav je výhradním dovozcem tohoto materiálu do ČR.

SEO optimalizace