Centrum pasivního domu

Hotel Imperiál Karlovy Vary

Hotel Imperiál Karlovy Vary

Jeden z objektů Hotelu Imperiál v Karlových Varech řešil celkovou rekonstrukci a bylo nutné řešit i zateplení trámových stropů. Další objekt Hotelu Imperiál se potýkal s velkými náklady na vytápění, konstrukce stropu byla opět řešena trámovými stropy. Oba dva objekty měly úplně prázdné dutiny trámových stropů viz. video z realizace dutinová izolace. Dutiny se vyplnily do plna výškou 20-23cm minerální čedičové izolace ISOVER Granulate.

Postřehy vedoucího oddělení správy budov Hotelu Imperiál pan Andr Martin: Na společnost Machstav s.r.o z Dobronína na Jihlavsku jsme dostali kontakt od našeho dlouholetého obchodního partnera stavební společnosti Haberzettl z Karlových Varů. S tou to stavební společností výhradně realizujeme veškeré rekonstrukce a opravy na objektech hotelových komplexů. Společnost Haberzettl v oblasti zateplování stropů spolupracuje právě s firmou Machstav. Vsadili jsme na jistotu a zkušenost našeho partnera, s jehož službami jsme doposavad velmi spokojeni. Následně jsme byli kontaktování technickým poradcem společnosti Machstav a došlo k zaměření plochy stropu a vyhotovení cenových kalkulací. A vzhledem k tomu, že byla cena přijatelná a navíc nám byla společnost Machstav doporučena, jsme se rozhodli využít jejich služeb a souhlasili jsme s nabídkou. Poté proběhla realizace. Vše bylo velmi rychle provedeno, bez jakýchkoliv závad a nedodělků přesně jak jsme očekávali a jak bylo domluveno. S celkovým průběhem akce jsme tedy velmi spokojeni a těšíme se na další spolupráci s profesionály v oboru foukaných minerálních izolací. Všem doporučujeme, vyzkoušejte si spol. Machstav a uvidíte sami, že ještě existují solidní a spolehlivé firmy na našem trhu.

Hotel Imperial Karlovy Vary

Vlastníte hotel, který by uvítal kompletní tepelnou izolaci? Pak není nic jednoduššího, než nás kontaktovat! Izolaci trámového stropu vyřešíme za Vás stejně, jako tomu bylo v případě několika hotelů Imperial v Karlových Varech. První hotel Imperial vyžadoval kompletní rekonstrukci a bylo samozřejmě nutné vyřešit také tepelnou izolaci trámového stropu. Další objekt hotelu Imperial se potýkal s vysokými náklady na vytápění, konstrukce stropu byla stejně jako v prvním případě řešena trámovými stropy. Oba hotely měly prázdné dutiny trámových stropů. Řešení, které se nám nabízelo, bylo vyplnit dutiny stopu ve výšce 20 – 23 cm minerální čedičovou izolací ISOVER Granulate. Izolace, která je vhodná k zateplení trámových stropů, je materiál na bázi velmi lehkého skelného vlákna. Jedná se o nejvhodnější materiál k zateplení trámových stropů s dutinou.

Hotel Imperial – Průběh zateplení trámových stropů

Aplikace tepelné izolace stropu s dutinou probíhá na autě, kde dochází k rozmělnění materiálu a poté putuje rozmělněný materiál přes hadici přímo do izolovaných prostor. Aplikace izolace probíhá jednoduše a rychle. Standardní strop o běžné velikosti jsme schopni kompletně izolovat během třech hodin. Čedičová izolace ISOVER Granulate má velké množství úžasných výhod mezi které patří například to, že izolační práce probíhají naprosto bez omezení, takže nedochází k narušení chodu hotelu. Výhodou při přípravě je také fakt, že k aplikaci tepelné izolace stačí malý montážní prostor, takže není nutné izolované prostory předem dopředu vyklízet a nedochází k omezení chodu hotelu. Při realizaci tepelné izolace stropu jsme v následujícím kroku zvolili již samotné zateplení tepelnou izolací. Nejprve bylo nutné zasunout hadici na konec dutiny a poté jsme postupně vyplňovali izolovaný prostor izolací ISOVER Granulate až ke konci montážního otvoru. Jemný a kvalitní materiál zaručuje vyplnění veškerých prostor i těch nedostupných, které se vyskytují například mezi trámy. Výsledkem tohoto postupu práce je maximálně účinná tepelná izolace bez vzniku tepelných mostů, takže je zaručena funkčnost tepelné izolace nejvyšší kvality. Nejvyšším přínosem této izolace jsou vlastnosti jako dokonalá a rychlá aplikace a také nejvyšší účinnost izolace. Uživatelé na tomto typu tepelné izolace ocení také vlastnosti jako voděodolnost, nehořlavost a objemová stálost po celou dobu užívání. Investice do zateplení trámového stropu s dutinou se vrací během pěti let. Společnost Machstav poskytuje svým zákazníkům zdarma službu posouzení objektu, kde navrhne správné řešení tepelné izolace pro každý objekt. Služby posouzení objektu využil také vedoucí oddělení správy budov Hotelu Imperial, který byl profesionálním přístupem naší firmy velmi mile překvapen.

Jak hodnotí naší práci vedoucí oddělení správy budov Hotelu Imperial?

Na základě doporučení našeho dlouholetého obchodního partnera jsme kontaktovali společnost Machstav s cílem snížit roční náklady na vytápění hotelu. Po dohodě jsme si sjednali individuální schůzku, kde nám technik ze společnosti Machstav vyhotovil předběžnou kalkulaci nákladů a nutných investic do zateplení trámových stropů. Cena se nám líbila, proto jsme do realizace tepelné izolace šli. Přesně tak, jak jsme očekávali společnost Machstav své závazky splnila k naší naprosté spokojenosti. S celkovou realizací tepelné izolace jsme naprosto spokojeni a těšíme se na další spolupráci s profesionály v oboru foukaných izolací se společností Machstav. Společnost Machstav nás přesvědčila o tom, že solidní firmy na dnešním trhu ještě existují. Solidní jednání a odborně provedená práce přesně tato slova skvěle vystihují společnost Machstav.

Dutiny stropu vyplněné foukanou minerální izolací
Strop po zateplení foukanou minerální izolací
SEO optimalizace