Centrum pasivního domu

Maloobchodní prodejna Ferona Jihlava, okres Jihlava

Maloobchodní prodejna Ferona Jihlava, okres Jihlava

Společnost Ferona nemá asi cenu moc představovat. Všem je známa – prodejce hutního materiálu. V Jihlavě jsme řešili zateplení stropu maloobchodní prodejny. Jednalo se o přízemní objekt s dvouplášťovou střechou. Ve střešní konstrukci bylo využito dřevěných sbíjených vazníků, na kterých byl ve spodní části ukotven kazetový podhled s minimální vrstvou izolace 5cm minerálních desek. Stávající izolace byla v nedostatečné výšce a její pokládka v době výstavby prodejny neproběhla vůbec kvalitně, což mělo za následek velké problémy s vytápěním celé prodejny. Střešní krytinu objektu tvořila asfaltová lepenka a ve spojení s absencí odvětrávacích otvorů dutiny dvouplášťové střechy, a ve spojení s nízkou vrstvou izolace mělo za následek každoročně se opakující potíže s kondenzací vodních par v dutině dvouplášťové střechy. Vzniklý kondenzát poškozoval podhled i stěny prodejny. Řešením bylo doplnit dostatečně silnou vrstvou kvalitního izolačního materiálu. Vazníková konstrukce stropu a nepochozí podhled maloobchodní prodejny, neumožňovaly využít jiný kvalitnější a efektivnější způsob zateplení, než technologií foukané minerální izolace materiálem Machstav Granulate IS. Neméně důležitým krokem bylo vytvoření odvětracích otvorů, pro správné odvětrání dutiny střechy osazením ventilačních mřížek. Tím došlo k zajištění odvádění zbytkové spárové vlhkosti pryč z dutiny dvouplášťové střechy, která se dostávala do dutiny z prostoru prodejny.

SEO optimalizace