Centrum pasivního domu

Mateřská škola Branice, okres Písek

Mateřská škola Branice, okres Písek

Mateřská škola v obci Branice na Písecku. Jedná se o klasickou sedlovou střechu, kde je půdní prostor nevyužíván. Strop je keramický s betonovým potěrem. Na něm byla položena pouze jedna vrstva staré skelné vaty o celkové výšce 5 cm. Místy dokonce nebyla vůbec žádná izolace jen holý beton! V tomto případě jednoznačně havarijní stav! Stropem školky unikala většina tepla bez užitku pryč. Objekt Mateřské školy je součástí komplexu, kde jsou kromě školky i kanceláře Obecního úřadu a v části horního patra byty. Nad Obecním úřadem byl strop ve stejně špatném stavu jako nad školkou. Z výše uvedených důvodů jsme navrhli a také zrealizovali zateplení stropu foukanou minerální izolací Machstav Granulate IS. Izolaci jsme aplikovali tak zvaně na volnou plochu. Nově aplikovaná izolační vrstva po zateplení stropu vytvořila dokonale souvislou vrstvu izolace bez jakýchkoliv přerušení a tím pádem i tepelných mostů a samozřejmě i zbytečných tepelných ztrát. Jsme si jisti, že řešením, které jsme společně zvolili, docílíme významných úspor na topení v celém objektu a zároveň zlepšíme tepelnou pohodu v celém objektu.

Havarijní stav původní tepelné izolace

Zateplení mateřské školy v obci Branice na Písecku bylo velmi nutné, protože izolace byla původní naprosto v havarijním stavu. Objekt mateřské školy je klasický se sedlovou střechou. Půdní prostory mateřské školy nejsou využívány. Strop tohoto objektu je řešen klasicky s betonovým potěrem, na kterém je položena pouze jedna vrstva staré skelné vaty o celkové výšce 5 cm místy dokonce izolace úplně chybí. Tepelná izolace objektu je v tomto případě naprosto nevyhovující jde o havarijní stav.

Dokonalý materiál zamezil unikům tepla stropem

Stropem školky utíkala velká část tepla naprosto bez užitku, proto bylo řešení zateplení školky naprosto na místě. Objekt mateřské školky je součástí komplexu, kde jsou kromě školky také kanceláře Obecního úřadu a v části horního patra jsou dokonce byty. Nad Obecním úřadem byl strop ve stejně špatném stavu jako nad školkou. Navrhli jsme tedy nejlepší řešení zateplení a to pomocí foukané izolace Machstav Granulate IS. Materiál Machstav Granulate je objemově stálý, nehořlavý a také brání vzniků plísní. U mateřské školky a také u Obecního úřadu jsme tepelně izolovali strop.

Skvěle zvolený prvotřídní materiál Machstav Granulate IS

Materiál, který jsme použili, byl zvolen naprosto skvěle, protože materiál Machstav Granulate IS po celou dobu užívání plní funkci nejdokonalejší tepelné izolace bez tepelných ztrát. Machstav Granulate IS má vyšší objemovou hmotnost, proto je obzvláště vhodný k aplikaci takzvaně „na volno“ jako tomu bylo v tomto případě. Izolační vrstva po zateplení vytvořila souvislou vrstvu izolace bez přerušení a bez vzniku tepelných mostů. Machstav Granulate IS je špičkovým materiálem na trhu k aplikaci foukané izolace, který vyvinuli odborníci přes tepelnou izolaci objektů firma Machstav ve spolupráci s firmou Saint Gobain Isover. Nejdokonalejší materiál k aplikaci foukané izolace vzniká ve výrobním závodě v Častolovicích. Izolace stropu materiálem Machstav Granulate IS ušetří třicet až čtyřicet procent z nákladů na vytápění objektu. Co zateplení objektu přináší uživatelům? Kromě významné úspory nákladů vnáší tepelná izolace Machstav Granulate IS v letním období do místností příjemné klima, takže nedochází k přehřívání těchto místností.

Profesionální firma odvádí práci na nejvyšší úrovni

Společnost Machstav všem svým zákazníkům garantuje dodanou objemovou hmotnost dodaného materiálu jako jediná společnost na současném trhu. Co je objemová hmotnost dodané izolace? Jedná se o hmotnost materiálu, který dále určuje funkčnost celé izolace objektů. Pokud je hmotnost izolace nižší, dochází u objektů k tepelným ztrátám a tím pádem izolace nefunguje tak jak má, takže nedochází k tak významným úsporám nákladů na vytápění. Izolace stropu je nejúčinnějším druhem zateplení s nejnižší pořizovací cenou. Izolace probíhá velmi rychle. Strop standardní velikosti jsou schopni pracovníci firmy Machstav zateplit přibližně za tři hodiny. Izolace stropu by nikdy neměla být opomenuta, jinak vzniká takzvaný „komínový efekt“ při kterém velkou část tepla ztrácíme stropem, proto pokud se rozhodnete pro zateplení Vašeho domu, je velmi dobré dbát rad odborníků. Společnost Machstav nabízí řešení zateplení objektu pro všechny ty, kteří už nechtějí platit zbytečně za předražené energie, protože působí po celé České Republice. Po nezávazném posouzení stavu Vašeho objektu naším technikem navrhneme pro Váš objekt individuální řešení tepelné izolace přímo na míru. Foukaná izolace Machstav Granulate IS je vhodným typem zateplení pro každý objekt, protože po zafoukání vytváří jednu souvislou vrstvu, takže vyplní dokonce i špatně dostupné prostory bez vzniku tepelných mostů. Aplikace foukané izolace uživatelům, přináší dvě velmi zásadní výhody, probíhá z auta, takže ve Vašem domě nevznikne nepořádek. V průběhu izolačních prací nijak nenarušíme chod Vaší domácnosti.

 Příprava na foukání
Přípravy na realizaci
Izolovaný prostor před foukáním
SEO optimalizace