Centrum pasivního domu

Serviscentrum Vysočina, Jihlava, okres Jihlava

Serviscentrum Vysočina, Jihlava, okres Jihlava

Společnost zaměřena na prodej a servis nákladních vozů Tatra, Iveco, poskytující nepřeberné množství služeb spojených s prodejem nákladních vozů. Postupně investuje do rekonstrukcí jednotlivých opravárenských hal. V roce 2011 přišla řada na dotyčný objekt, který procházel celkovou rekonstrukcí. Objekt byl vystavěn ve 30.letech 20.století. Jeho zachovalost byla až neuvěřitelná. Zejména konstrukce krovu všechny překvapila svou kvalitou a technickým stavem. Nebyla třeba žádná dodatečná oprava krovu a mohlo se začít ihned izolovat. Zateplení stropu hal bylo řešeno foukanou minerální izolací, protože konstrukce krovu byla vazníková s mírným sklonem střechy. Objekt neměl žádnou původní izolaci, což se dalo označit za havarijní stav. Zateplení stropu se realizovalo vrstvou 200mm foukané minerální izolace Isover Granulate. Celková realizace proběhla ve dvou etapách, protože rekonstrukce byla rozsáhlejšího charakteru – nová hydroizolace střechy, nová okna, vrata, montáž jeřábu a dalších. A jak je z fotografie patrné, tak střešní konstrukce je řešena z několika samostatných střech (celkem 3) bez vstupů. Pro samotné zateplení stropu, jsme si museli vytvořit otvory do střešní dutiny, abychom mohli jednotlivé stropy, které jsou i v různých výškách kvalitně a bezchybně zateplit. Zpětné uzavření montážních otvorů a opravu hydroizolace měla na starosti společnost Pavel Diviš hydroizolace.

Současný stav a zateplení serviscentra v Jihlavě

Společnost, která se soustředí na prodej a servis nákladních vozů Tatra, Iveco poskytuje také nepřeberné množství služeb, které se zabývají prodejem nákladních vozů, se rozhodla postupně investovat do zateplení opravárenských hal. Objekt kde se hala nachází, byl vystavěn ve 30. letech 20. století. Hala prošla celkovou rekonstrukcí. Objekt byl neuvěřitelně zachovalý, zejména konstrukce krovu všechny překvapila svou kvalitou a technickým stavem. Dodatečná oprava krovu nebyla potřeba, takže se hned mohlo začít izolovat.

Zateplení vazníkové střechy proběhlo na dvě etapy

Konstrukce krovu střechy byla vazníková s mírným sklonem střechy, proto jsme zateplení vyřešili aplikací foukané minerální izolace. Hala neměla žádnou tepelnou izolaci, takže se zde jednalo o velmi havarijní stav, protože přes strop docházelo k výrazným tepelným ztrátám. Zateplení stropu jsme provedli nafoukáním 200mm izolačního materiálu Isover Granulate. Celá realizace haly proběhla ve dvou etapách, protože rekonstrukce byla rozsáhlejší, zahrnovala například novou hydroizolaci střechy, nová okna, vrata a také montáž jeřábu. Střešní konstrukce haly je řešena z několika samostatných střech bez vstupů. Abychom mohli všechny části bezchybně a kvalitně zateplit bylo nutné vytvořit do střešní dutiny montážní otvory, protože stropy byly v různých výškách. Konečnou fázi jako zpětné uzavření montážních otvorů a opravu hydroizolace měla na starost firma Pavel Diviš hydroizolace.

Zateplení přineslo významnou úsporu ročních nákladů na vytápění haly

Zateplení haly přineslo majitelům roční úsporu nákladů ve výši třiceti procent. Materiál, který jsme na izolaci haly zvolili je nehořlavý, objemově stálý a také zamezí vzniku nepříjemných plísní. Materiál na foukanou izolaci vyplnil všechny prostory a vytvořil jednu souvislou vrstvu, takže jsme eliminovali vznik tepelných mostů. Vlákno izolace je velmi jemné a odolné docílili jsme tak zateplení s maximální účinností na mnoho let. U této haly šlo o zateplení celkem třech střech, které měli různou výšku, zateplení pomocí foukané izolace se nabízelo nejen jako nejúčinnější forma, ale také jako druh tepelné izolace, která je cenově nejpříznivější. Realizaci tepelné izolace jsme u tohoto objektu provedli postupně ve dvou krocích, ale i přes tento fakt byla tepelná izolace provedena velmi rychle. Realizace izolace proběhla také bez zbytečného nepořádku. Foukaná izolace, kterou jsme aplikovali, zamezí v letních měsících přehřívání, takže po celé hale bude velmi příjemně.

Uspokojivý stav objektu dovolil zahájit tepelnou izolaci bez odkladu

Před samotnou realizaci tepelné izolace bylo nejprve nutné, aby náš technik zhodnotil stav objektu. Poté jsme navrhli skvělé řešení tepelné izolace hale přímo na míru a dle jejích potřeb. Stav objektu byl více než uspokojivý, proto realizace zateplení započala rychle a bez zbytečných průtahů. Návratnost investice, kterou si zateplení vyžádalo, mohou majitelé objektu očekávat do pěti let. Ceny energií jsou vysoké a do budoucna vzrostou ještě několikrát, proto je velmi dobré šetřit na správném místě. Společnost Machstav se soustředí na zateplení všech objektů, nejen objektů k bydlení. Prostory k podnikání by neměly být, co se týká tepelné izolace opomíjeny, protože se jedná o skvělou možnost jak výrazně snížit náklady. Tepelná izolace objektů přináší možnost jak šetřit na správném místě. V dřívějších dobách se izolace objektů neřešila, protože energie byly levné a také trh byl velmi omezen. Tím, že se v dřívějších dobách izolace objektů nemusela řešit, však došlo k tomu, že většině budov izolace chybí úplně nebo naprosto nevyhovuje současným normám a požadavkům. Než se rozhodnete Váš dům či prostory k podnikání zateplit je na místě nejprve konzultace s odborníkem, kterou společnost Machstav poskytuje všem svým zákazníkům zdarma, takže již není nutné o izolaci dlouho přemýšlet.

Vytváření montážních otvoru pro foukanou izolaci
Serviscentrum už v novém kabátě
SEO optimalizace