Centrum pasivního domu

Sportovní hala Romana Šebrleho v areálu gymnázia v Rychnově nad Kněžnou

Sportovní hala Romana Šebrleho v areálu gymnázia v Rychnově nad Kněžnou

Sportovní hala byla realizována s finanční spoluúčastí města Rychnova nad Kněžnou v celkovém nákladu 33 mil. Kč. Je využívána pro výuku tělesné výchovy. V loňském roce jsme byli osloveni stavební společností Stating sro, z Kostelce nad Orlicí, která řešila rekonstrukci objektu sportovní haly v Rychnově nad Kněžnou. Jednalo se o zateplení objektu, výměnu oken a hlavně zateplení stropní konstrukce haly. Byli jsme postaveni před tvrdý oříšek v podobě atypické obloukové konstrukce s nestandardní skladbou. Konstrukce střechy byla řešena jednak kovovými nosníky, a zároveň kolmo přes, dřevěnými vazníky do tvaru oblouku. Strop ve spodní části je z laminových palubek. Díky takto složité konstrukci byl velmi špatný přístup do dutiny, která i tak byla velmi malá. Jednalo se o doplnění asi 140 mm foukané izolace. Toto byl jediný způsob jak posílit izolační vrstvu ve střešním plášti a nezasahovat do krytiny plechové střechy. Pro to, aby bylo možné foukanou izolaci aplikovat do dutin střechy, bylo nutné otevřít konstrukci podhledu vykroužení otvorů o průměru 100 mm a poté aplikovat granulát minerální vaty do dutiny. Také bylo nutné poté otvor opětovně zavřít záslepkami. K tomuto účelu jsme nechali vyrobit laminové záslepky čtvercového tvaru. Celá realizace byla velmi náročná, protože se vše odehrávalo ve výšce cca 12 m nad zemí z předem připravené plošiny. Naši pracovníci dokázali že jsou odborníci na svém místě a celou akci zvládli na jedničku. Je pravda, že s takovými konstrukcemi se nepotkáváme tak často a proto jsme spokojeni s výsledkem naší práce a díky tomu jsme získali i nového obchodního partnera, společnost Stating s.r.o. s kterou budeme určitě v budoucnu rádi spolupracovat na dalších objektech.

Zateplení sportovní haly Romana Šebrleho

Zateplení sportovní haly bylo realizováno s finanční spoluúčastí města Rychnova nad Kněžnou o celkových nákladech 33 mil. Kč. Sportovní hala je využívána pro výuku tělesné výchovy. Pro izolaci sportovní haly jsme byli vybráni firmou Stating s. r. o., která řešila rekonstrukci tohoto objektu. U sportovní haly se jednalo o kompletní zateplení objektu, výměnu oken a hlavně o zateplení stropní konstrukce haly. Byli jsme tak postaveni před tvrdý oříšek v podobě atypické obloukové konstrukce s nestandardní skladnou. Konstrukce střechy byla řešena kovovými nosníky a zároveň kolmo přes, dřevěnými vazníky do tvaru oblouku. Strop ve spodní části je z laminových palubek. Konstrukce stavby byla velmi složitá a tím byl také velmi omezen přístup do dutiny, která i tak byla velmi malá.

Aplikace izolace přímo do dutiny

Dutinu jsme vyplnily asi 140 mm foukané izolace. Tento způsob byl jediným možným jak posílit izolační vrstvu ve střešním plášti a nezasahovat do krytiny plechové střechy. Abychom mohli aplikovat foukanou izolaci do střechy, museli jsme nejprve otevřít konstrukci podhledu vykroužením otvorů o průměru 100 mm a poté jsme již mohli aplikovat granulát minerální vaty do dutiny. Po aplikaci minerální vaty však bylo nutné otvory opět zavřít záslepkami, proto jsme si je také nechali předem vyrobit. Záslepky byly laminové čtvercového tvaru. Kompletní realizace tepelné izolace byla velmi náročná, protože se odehrávala ve výšce cca 12 metru nad zemí s předem připravené plošiny.

Pracovníci naší společnosti dokázali, že jsou Machři na svém místě

Naši pracovníci opět dokázali, že jsou přes zateplení objektů Machři a celou realizaci tepelné izolace zvládli na výbornou. Pravdou však je, že s takovými konstrukcemi se nepotkáváme příliš často, ale i přesto jsme s výsledkem naší práce naprosto spokojeni. Díky profesionálně a kvalitně odvedené práci jsme získali nového obchodního partnera společnost Stating s.r.o., se kterou budeme i nadále v budoucnu velmi rádi spolupracovat na dalších projektech.

Atypické objekty vyžadují rozdílný způsob zateplení

Atypické objekty jsou celkem náročné na zateplení, protože pokud využijete jiné materiály, které se na trhu vyskytují, nezabráníte vzniku prořezů a nedosáhnete nejúčinnější tepelné izolace. Do většiny prostor je nutné materiál vynést, což leckdy nebývá jednoduché. U konkurenčních technik také platíte i za nespotřebovaný materiál, kterého u atypických objektů dost zbývá. Zateplení atypického objektu pomocí foukané izolace přináší převrat na trhu s izolacemi. U foukané izolace platíte pouze materiál, který opravdu spotřebujete. Materiál této izolace je velmi lehký a jemný za pomoci hadice se dostane do každého i nedostupného prostoru a tak vyplní všechny skulinky a izolace domu dosahuje naprosto jedinečných výsledků. Práce s prvotřídním materiálem na foukanou izolaci je pro odborníky snadná a rychlá, protože aplikace do izolovaných prostor probíhá z auta, kde za pomoci stroje je materiál nejprve rozmělněn a poté putuje přes hadici přímo na místo určení. Cena tohoto dokonalého materiálu je naprosto srovnatelná s cenou konkurenčních materiálů. Pro většinu atypických budov je zateplení foukanou izolací jediný možný způsob jak lze dosáhnout maximálně fungující izolace s více než rozumnými náklady. Kdy mohu očekávat návratnost investice u foukané izolace? U standardně velkého domu lze očekávat návratnost investice do tepelné izolace během tří až pěti let. Společnost Machstav používá ke své práci pouze prvotřídní materiály, které mají všechna potřebná oprávnění. Machstav je také jedinou společností na současném trhu, která svým zákazníkům garantuje dodanou objemovou hmotnost dodané izolace. Firma Machstav podvodnou cestou nikdy nešla a nikdy nepůjde!

Strop před realizací foukané minerální vlny
Strop po nafoukání minerální izolace
Vstup do sportovní haly - rovněž zateplen
SEO optimalizace