Centrum pasivního domu

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně, okres Zlín

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně, okres Zlín

Objekt Krajského kulturního a vzdělávací centra ve Zlíně se buduje ve dvou pětipodlažních objektech v areálu bývalé továrně na výrobu obuvi ve Zlíně. Výrobní budovy Baťovy továrny od Jiřího Voženílka z roku 1946 jsou jedním z největších skvostů české průmyslové architektury. Po ukončení rekonstrukce bude v budovách číslo 14 a 15 sídlit Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a mnoho dalších institucí. Pro budoucí využití dochází ke komplexní rekonstrukci od zesílení nosné konstrukce až po vylepšení tepelně izolačních vlastností obálky obou budov, na kterém se podílí společnost MACHSTAV s.r.o. Zateplení objektů je navrženo a prováděno ze vnitř mezi původní zdivo a nově vytvořené obložení z OSB desek. Tím byly po celé délce stěn vytvořeny rozsáhlé a členité dutiny, které se vyplňují foukanou minerální izolací od Supafil loft. Generálním dodavatelem rekonstrukce je sdružení 6ti významných stavebních společností v ČR. Společnost Machstav s.r.o. se zástupci generálního dodavatele navrhla způsob aplikace a materiál, který splňuje požadavky na teplené vlastnosti. Celkový objem 1.100m3 objemu dutin se zatepluje v několika etapách. Zateplování probíhá do tří druhů konstrukcí. Do dutiny pod parapety do výšky nově vkládaného izolačního okna, do dutiny obložení zděného sloupku do výšky parapetů a do dutiny průběžného nadpraží. Realizace započala na jaře 2012 a předpokládaným termínem posledního zateplovacího cyklu je podzim 2012.

Pension Chotoviny
Pension Chotoviny
Pension Chotoviny
SEO optimalizace