Centrum pasivního domu

Kulturní dům Jeseník nad Odrou

Kulturní dům Jeseník nad Odrou

Jedná se o objekt, kterých jsou v obcích po celé České republice stovky.  Stropní konstrukce nesplňovala dnešní požadavky na tepelně izolační vlastnosti. Způsob zateplení jsme zvolili na volno na stávající podlahu. Pochůznost  v půdním prostoru jsme zajistili dodávkou a montáží revizních lávek z DPS – distanční podlahový systém. Revizní lávky zaručují bezpečný pohyb ke každé důležité konstrukci, zařízení a jiným místům na půdě. Navržená a aplikovaná vrstva izolace zaručuje vylepšení tepelně izolačních vlastností stropu a tím pádem i snížení nákladu na vytápění objektu.

Fouaná izolace
Foukané minerální izolace
Fouaná izolace
SEO optimalizace