Centrum pasivního domu

Obec Stožec zateplení mateřské školy

Obec Stožec zateplení mateřské školy

Obec Stožec se nachází na Šumavě a objekt mateřské školy je historickou budovou. Velkým problémem objektu a především střechy mateřské školy byly nebezpečné jevy, které se objevovaly v zimních měsících – odtávající sníh padající ze střechy a rampouchy. Protože jde o mateřskou školu, bylo riziko úrazu při pádu rampouchu ze střechy vysoké. Řešení se našlo v zateplení stropu školy, protože tím se zamezilo úniku tepla, které způsobovalo tání sněhu na střeše a jeho opětovné zamrzání a tvoření rampouchů a ledových převisů viz. zimní poradenství. Konstrukce stropu neumožňovala využít foukané izolace do dutin, a proto bylo potřeba vytvořit novou pochozí podlahu s dutinou viz. video z realizace DPS., do které se aplikovala minerální čedičové izolace ISOVER Granulate o celkové výšce 25cm.

Postřehy starosty Obecního úřadu Stožec Ing. Černý: Důvodem celé realizace byly jednak zvýšené náklady na topení ale i hrozící nebezpečí pádu sněhu nebo rampouchů ze střechy v zimním období. Celá akce proběhla rychle a výsledek je výborný.

Obec Stožec zateplení mateřské školy

Obec Stožec se nachází na Šumavě, v této obci stojí mateřská škola, u které jsme realizovali tepelnou izolaci stropu, zateplení stropu mateřské školy bylo složitější, protože se jedná o historický objekt. U mateřské školy jsme uskutečnili tepelnou izolaci stropu, jelikož zejména v zimních měsících mateřskou školu trápil odtávající sníh a rampouchy, které padaly ze střechy a hrozilo tak nebezpečí poranění malých dětí. Problém s tajícím sněhem jsme vyřešili tepelnou izolací stropu, tím jsme také zamezili únikům tepla skrz strop a vyřešili problém s táním a padáním sněhu ze střechy, protože tento problém způsobovalo, právě teplo, které unikalo přes strop. Konstrukce objektu nám bohužel neumožňovala využít foukané izolace do dutin, proto jsme zateplení stropu vyřešili pomocí distančního podlahového systému, pomocí kterého jsme vytvořili nejen náhradní dutinu pro izolaci, ale také jsme vytvořili pochozí podlahu. Po vytvoření distančního podlahového systému jsme aplikovali minerální čedičovou izolaci ISOVER Granulate o celkové vrstvě 25 cm. Celá realizace tepelné izolace probíhala rychle a také bez narušení běžného chodu mateřské školy.

Co je distanční podlahový rošt?

Tento systém slouží všude tam, kde je potřeba po zateplení stropu zachovat původní vlastnosti půdy pro další využití například pro sušení prádla, pro ukládání věcí nebo se jeho využití nabízí také pro případné budoucí využití půdy pro obytnou vestavbu.

Realizace izolace mateřské školy

Při řešení realizace tepelné izolace jsme nejprve začali vytvořením distančního podlahového roštu, který je sestaven z lehkých dřevěných profilů o několika velikostech, takže je skvělým řešením pro každý objekt, kde strop nemá dutinu. Velmi vhodný je také do prostor neobvyklých tvarů. Výhodou podlahového roštu je možnost zpevnit části, které jsou více namáhané. Výšku konstrukce podlahového roštu jsme volili přesně tak, aby vyhovovala množství izolace. Celý podlahový rošt jsme sestavili velmi rychle. Pro představu sestavení roštu na plochu o velikosti 100m2 trvá přibližně tři hodiny. Po sestavení podlahového roštu jsme již dále mohli aplikovat vhodný izolační materiál. Po dokončení aplikace izolace jsme došli do finální fáze, kdy jsme zaklápěli konstrukci, protože izolace již byla nejen zafoukaná, ale také zarovnaná na závěr jsme navrch izolace položili OSB desky, které jsme sešroubovali ke konstrukci, tímto krokem se celý strop zpevnil. OSB desky jsme pokládali po celé ploše půdy a tím jsme vytvořili pochozí vrstvu podlahy, takže pohyb po půdě není omezen pouze na určité části. Distanční podlahový systém je možné dodat také bez kompletního zaklopení, kdy z OSB desek vytvoříme asi 60 cm široký chodníček, který umožňuje pohyb pouze na důležitá místa na půdě toto řešení je ideální pro rodinné a bytové domy, protože majitelům domu přináší úsporu nákladů.

Očima starosty obecního úřadu Stožec

Pro tepelnou izolaci mateřské školy v naší obci jsme se rozhodli jednak z důvodu vyšších nákladů, které jsme platili za vytápění objektu. Druhým důvodem, který nás k izolaci objektu vedl, byl fakt, že v zimě ze střechy díky únikům tepla a nedostatečné izolaci padal sníh a tvořily se rampouchy, které ohrožovaly zdraví dětí. Firma Machstav izolaci střechy provedla naprosto profesionálně. Odborníci společnosti Machstav nám také poskytli odborné rady a odpověděli na naše otázky. Pracovníci firmy Machstav jsou odborníci, kterých je bohužel v dnešní době málo, proto jsem rád, že tepelnou izolaci mateřské školy prováděla právě tato firma.

SEO optimalizace