Centrum pasivního domu

Tetínská Fara, obec Tetín

Tetínská Fara, obec Tetín

Velmi zajímavý objekt svou historii. Na faře v letech 1527-1533 působil Václav Hájek z Libočan a na této faře vznikla jeho slavná Kronika česká, která byla poprvé vytištěna již v roce 1541. Z konstrukčního hlediska se jedná o dům s trámovým stropem a prázdnou dutinou. V objektu jsme realizovali tepelné izolace o výšce 20-30cm dle skladby stropů.

Postřehy od obyvatelek fary: Bydlíme na tetínské faře, což je stará kamenná budova, u které se postupně snažíme zamezit úniku tepla. abychom snížily stále se zvyšující náklady za plynové topení. Výměnou starých oken za nová dřevěná Eurookna se velký únik tepla snížil, ale ne zásadně. Firma Machstav v prosinci minulého roku (2011) provedla zateplení půdních prostor mezi stropem v přízemí fary a podlažím půdy. Tento prostor je hluboký přes 20 cm a byl prázdný, v některých částech byly plevy. Po provedení zateplení půdního prostoru foukanou minerální izolací došlo k podstatně nižšímu úniku tepla. Když nám zaměstnanci firmy Machstav říkali, že stropem může unikat až 40 % tepla,tak jsem si myslela, že to bude asi méně. Mohu potvrdit, že ve dnech mrazů -15 až -20 °C jsem přez noc nezaregistrovala, že je venku taková zima. Pokud topení jen slabě hřeje, za půl dne se teplota sníží o 1 až 5 stupně, podle polohy umístění pokojů. Pokud se venkovní teplota pohybuje do -10 °C, teplota pokojů se sníží jen o 1-2°C. Tohle jsou jenom první postřehy za jeden a půl měsíce po provedení zateplení. Opravdový výsledek bude možné oznámit až po roce provozu porovnáním plateb za plyn za letošní a předchozí rok. Zvolený způsob zateplení vřele doporučuji, v bytě se neudělá žádný nepořádek a únik tepla je podstatně snížený.Zprávu podávají dne 12. 2. 2012 sestry SCM S. Klára Anna Radoušová a S. Marie Jana Civínová.

Tetínská fara ovlivnila české dějiny

Obec Tetín, místo, kde se fara nachází, byla nejprve pouhou lokálií. Změna přišla až kolem roku 1357, kdy se stala příslušenstvím hradu Karlštejna. Tetínská fara je zajímavý objekt nejen konstrukčně, ale také svou historií. Na této faře působil od roku 1527 až do roku 1533 jako duchovní karlštejnský děkan, kronikář Václav Hájek z Libočan. Zajímavé je, že na Tetínské Faře vznikla roku 1541 slavná Kronika česká. Rok 1856 přinesl změny, protože Tetínská lokálie byla povýšena na faru.

Tepelná izolace stropu s prázdnou dutinou

Konstrukce objektu fary vyžadovala kompletní zateplení trámového stropu, v tomto případě šlo o kamennou budovu, které naprosto scházela tepelná izolace. Řešili jsme tedy tepelnou izolaci trámového stropu s prázdnou dutinou a také výrazné snížení nákladů za vytápění, protože obyvatele Tetínské fary trápili stále se zvedající ceny za plyn.

Individuální řešení tepelné izolace

Způsob tepelné izolace jsme navrhli objektu individuálně přesně tak, aby zateplení docílilo maximální účinnosti. Nejprve proběhlo posouzení objektu, kde jsme majiteli navrhli nejlepší a nejúčinnější způsob tepelné izolace, poté jsme vytvořili předběžný plán našich prací a také jsme vytvořili cenovou kalkulaci, aby majitel objektu věděl, jakou investici bude tepelná izolace trámového stropu s prázdnou dutinou vyžadovat. Službu posouzení objektu poskytujeme všem svým zákazníkům zdarma a bez závazků. Po dohodě již započaly izolační práce. Materiál, který jsme k tepelné izolaci stropu použili je velmi lehký a kvalitní, takže vyplní všechny prostory bez výjimky. Výhodou tohoto materiálu je, že po izolaci vytvoří jednu souvislou vrstvu, takže omezí vznik tepelných mostů, tím nedochází ani k minimálním tepelným ztrátám. Objekt fary trápily vysoké roční náklady na vytápění. Izolace stropu byla v tomto případě zcela na místě. Teplo stoupá od podlahy tepelné ztráty, které vznikají u objektu bez izolace stropu, dosahují až čtyřiceti procent, což dle velikosti objetu není rozhodně zanedbatelná částka. Izolační práce probíhaly naprosto bez omezení provozu fary a také z fary nevzniklo staveniště, protože k aplikaci stačí velmi malý montážní otvor. Foukaná minerální izolace přináší uživatelům mnoho výhod, tím, že nedochází k omezení provozu objektu, si foukaná minerální izolace získává stále větší oblibu uživatelů. Aplikace izolace probíhala přímo z auta, kde přes stroj dochází k rozmělnění materiálu a poté proudí přes hadici přímo do izolovaných prostor, kde vytváří jednu souvislou vrstvu takže, vyplní všechny nedostupné prostory. Dutinu stropu jsme vyplnili materiálem ve výšce 20 - 30 cm, protože zde izolace naprosto scházela. Tento materiál na foukanou izolaci zamezuje vzniku plísní, jedná se o materiál nepromokavý, ale také nehořlavý a objemové stálý.

Obyvatelé fary promluvili o izolaci trámového stropu

Fara je stará kamenná budova, u které nás stále více trápily zvyšující se náklady za plynové vytápění objektu, proto jsme se rozhodli pro radikální řešení a oslovili firmu Machstav. Společnost Machstav navrhla řešení tepelné izolace a rozhodla se pro zateplení půdních prostor mezi stropem v přízemí fary a podlažím půdy. Pracovníci společnosti nám prozradili, že unik tepla stropem může dosahovat tepelné ztráty ve výši čtyřiceti procent. Osobně jsme si mysleli, že tento fakt, ani není možný. Nicméně po provedené tepelné izolaci mohu potvrdit, že se náklady na vytápění velmi výrazně snížili. Úspora, které jsme po zateplení trámového stropu dosáhli, nás velmi příjemně zaskočila. Oceňuji také, že po provedené práci nevznikl žádný nepořádek. Zateplení stropu foukanou izolací mohu všem s klidným svědomím doporučit.

Historicky zajímavé místo
SEO optimalizace