Centrum pasivního domu

ZŠ Podivín

ZŠ Podivín

Základní škola sídlí v památkově chráněném historickém objektu původní školy na jižní Moravě. Konstrukční řešení stropů nám dovolovalo využít technologii foukané minerální izolace dvojím způsobem. Jednak aplikací do dutiny trámového stropu, která byla úplně prázdná.

A jednak na volno s revizními lávkami z DPS – distanční podlahový systém. Oba dva způsoby byly navržené, tak aby zajistily co nejefektivnější investici vloženou do zateplení – co nejnižší cena při zachování důležitých technických parametrů izolace, jako je objemová hmotnost a výška izolační vrstvy za co nejnižší možné finanční prostředky. Z jednoho prostého důvodů, velmi rychlé návratnosti vložených finančních zdrojů.

V porovnání se zateplením fasády, kdy návratnost investice se běžně počítá na desítky let (20-30 let)nebo výměny oken, u kterých je návratnost v horizontu 15-25 let, je zateplení stropních konstrukcí z hlediska návratnosti nejefektivnější metodou. Návratnost se mnohdy pohybuje mezi 3-5 lety a u většiny objektů nepřesahuje 10 let!

Fouaná izolace
Foukané minerální izolace
Fouaná izolace
SEO optimalizace